Ställ ditt barn i kö

Skolan (F – 9) & Fritids

Du kan ansöka till Martinaskolans grundskola för ditt barn, när som helst
Har du frågor, kontakta Alexandra Argarius Berntsson, inskrivningsansvarig skola på
beata@martinaskolan.se
För information gällande regler för att börja förskoleklass, Skolverket

Förskoleklass
Till förskoleklass tillämpas förtur för barn i verksamheten samt syskon, därefter gäller syskonförtur. Har ni anmält ert barn till förskoleklass får barnet automatiskt även en plats till klass 1. 

Köregler (urvalsgrunder) förskoleklass:
1. Verksamhetsmässiga samband – barn inom vår förskoleverksamhet
2. Syskonförtur (gäller för befintliga syskon i verksamheten).
3. Anmälningsdatum/Kötid.

Klass 1-9
Köregler (urvalsgrunder) klass 1-9:
1. Inskriven i Martinaskolans förskoleklass
2. Syskonförtur (gäller för befintliga syskon i verksamheten)
3. Anmälningsdatum/Kötid.

Fritidshem
Söker man också plats på fritids, fylls även en ansökan till fritidshem i. Den kan också fyllas i för redan befintliga elever vid Martinaskolan, som önskar plats på vårt fritidshem.

För att komma till ansökan tryck här: https://www.martinaskolan.se/ansokan