Skola fsk-9

Martinaskolan är naturskönt belägen på en höjd omgiven av björkar och tallskog. Vi har förskoleklass till årskurs 9 vilka drivs av engagerade och idérika lärare. Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Denna helhetssyn genomsyrar, utöver LGR22, vårt arbete på skolan. Vi arbetar mycket med det konstnärliga genom målning, musik, lek, hantverk, eurytmi och teater. Vi är en liten skola där alla får möjlighet att synas och ta plats.

Martinaskolan som är en waldorfskola följer nationella läroplaner och styrdokument. Till detta kommer att de också följer det som i dagligt tal ofta kallas för waldorfkursplanen, en vägledning för hur LGR22 och Waldorfpedagogik kan integreras. Waldorfskolefederationen har tillsammans med Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd och Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem tagit fram en version av en waldorfpedagogisk kursplan som heter En väg till frihet. Detta arbete slutfördes 2016 och kommer snart i reviderad upplaga med mindre ändringar i enligt med LGR22.

Undervisning lägger grunden för en spännande skolgång. På morgonen bedrivs undervisningen i så kallade perioder om tre till fyra veckor per ämne. Periodundervisningen är i första hand svenska, matematik, SO- och NO-ämnen. Det aktuella periodämnet integreras gärna i andra ämnen som musik, bild, slöjd och språk liksom konstnärliga ämnen integreras i periodundervisningen. Genom att bearbeta ämnet, inte bara teoretiskt utan även konstnärligt får eleven en helhetsupplevelse av ämnet, vilket engagerar på djupet. Därför är konst inte enbart ett ämne i waldorfskolan, utan ett förhållningssätt eller en metod som genomtränger alla ämnen. Eleverna skriver och illustrerar sina arbetshäften/periodböcker. I de lägre klasserna sammanfattar läraren innehållet. Efter hand utformar eleverna själva sina texter. Här lär sig eleverna att plocka ut det väsentliga i det som berättats. De får också en träning i god studieteknik. Redan från första klass börjar eleverna med engelska, flöjtspel och alla de fyra räknesätten. Spanska och franska kommer in som modernt språk från klass 6.

Vi lägger stor vikt vid att verkligen se varje barn och att anpassa undervisningen både efter grupp och efter individ. Oftast är klasserna sammanhållna från förskoleklass till årskurs 9, bortsett från de elever som slutat och de som har kommit till under skolgången. Klasslärarna som följer sin klass från år till år och de andra pedagogerna som arbetar på såväl låg-, mellan- och högstadiet har stor kännedom om alla elever. I klass 9 väljer eleverna det gymnasium de önskar. De är väl förberedda och kommer oftast in på sitt förstahandsval. Vi firar högtider och månadsfester. Flera gånger per termin samlas elever och lärare kring teman och bjuder varandra på olika uppträdanden.

Vill ni ställa ert barn i kö hos oss använder ni följande länk. Ni kan också mejla till intagningsansvarig på beata@martinaskolan.se
Vill du som förälder veta mer om waldorfpedagogiken kan informationsmöten erbjudas. Du kan även vända dig direkt till oss med dina frågor.

Väl mött!