Lill-Martina

Lill-Martina

De första åren är mycket betydelsefulla i en människas utveckling. Lill-Martina vill skapa förutsättningarna för varje barns möjlighet att med trygghet och självförtroende möta den kommande skoltiden. Småbarnsåldern är den tid då barnet behöver leka fritt och lära känna världen genom sina upplevelser. Att vi är en Waldorfskola innebär att vardagen i förskolan består av en tydlig rytm, så att barnen skall känna igen sig i dagen, veckan och året. Vi följer naturens rytm och årstidernas växlingar, både i sånger, lekar och sagor. En stor del av dagen tillbringar vi utomhus på vår lilla fina gård med skogen innanför staketet. Där odlar vi blommor och grönsaker som vi skördar och kokar soppa på. Hos oss är barnens egna fantasilekar en stor och viktig del av dagen. I leken övar de bland annat sin sociala förmåga, kreativitet, motorik och sitt språk. De får även möjlighet att bearbeta upplevelser och intryck. 
Vi lagar all vår mat själva. Näring och kvalitet är viktigt och därför använder vi oss av närodlade, ekologiska och biodynamiska råvaror så långt det är möjligt. I Waldorfpedagogiken delas människans utveckling in i sjuårsperioder, där barnaåren tillskrivs storbetydelse. Vi ser dessa år som en källa att ösa ur för resten av livet.

Waldorfförskolan Lill-Martina drivs som ett personalkooperativ tillsammans med Martinaskolan som ligger ett stenkast från förskolan.

Lill-Martina kommer tyvärr att avvecklas och stänger 8 juli 2022. Inga nya ansökningar mottages.