Förskoleklass

Förskoleklass

Målet för verksamheten är att på ett lekfullt och tryggt sätt förbereda barnen för skolgången. Här får barnen utvecklas genom lek, musik, skapande, språk, dans och eurytmi. Vi arbetar mycket kring sagor, sånger, dikter, rim och ramsor som är utvalda efter årstiderna. Genom att arbeta konstnärligt med bl.a. målning och modellering i bivax stimuleras barnens kreativitet och fantasi. Vi har glädjen att ha skog och berg i vår närmiljö, där barnen kan leka och uppleva naturen. Genom att arbeta rytmiskt, träna motorik och social samvaro, får de utveckla förmågor som de kan ha nytta av vid skolstarten. Vi deltar i skolans månadsfester och andra sammankomster så att barnen får kontakt och lär känna de äldre eleverna.
Vill ni ställa ert barn i kö hos oss använder ni följande länk