Lucia

En Waldorfskola i Göteborg

Lucia

Nu håller klass 4 på med förberedelser inför det traditionsenliga luciatåget som inte blir lika traditionsenligt i år på grund av rådande omständigheter. Mer information kommer!