Kontakt

Kontaktuppgifter

Expeditionen Kanslist Natalia Vucic
tel: 070-049 44 67
mail: martina@martinaskolan.se

Fritids
Tel: 073-365 04 12
Mail: fritids@martinaskolan.se

Fritidschef Mira Vucic
Mail: fritids@martinaskolan.se

Rektor Johan Benstorp
Mail: rektor@martinaskolan.se
Tel: 070-918 46 07

Styrelse
Mail: styrelsen@martinaskolan.se

Styrelseordförande Maria Tickner Erling
Mail: styrelsen@martinaskolan.se

Skolchef Sofie Andersson
Mail: sofie@martinaskolan.se

Skolkurator Katarina Kolar
Mail: kurator@martinaskolan.se

Skolsköterska Margareta Svenungsson
Mail: skolskoterskan@martinaskolan.se
Tel: 070-667 75 58

Specialpedagog Emma Johansson
Mail: specialpedagog@martinaskolan.se

Föräldraföreningen
Mail: ff@martinaskolan.se

Sjukanmälan sker via Infomentor