Kontakt

En Waldorfskola i Göteborg

Kontaktuppgifter

Administration
tel:
mail: martina@martinaskolan.se

Fritids

Lill-Martina

Rektor
mail: rektor@martinaskolan.se

Styrelse
mail: styrelsen@martinaskolan.se

EHT
mail: eht@martinaskolan.se

Skolpsykolog

Skolkurator

Sjuksköterska

Specialpedagog

Sjukanmälan sker via Infomentor