Julavslutning 18/12

En Waldorfskola i Göteborg

Julavslutning 18/12

Bästa föräldrar och vårdnadshavare!

I år kommer det att bli en lite annorlunda julavslutning. Alla elever kommer ha egen avslutning tillsammans med klasslärare och assistenter i klassrummet på skolan.

Följande tider gäller i år:Klockan 9.00 – 10.00 har Förskoleklass, klass 1, klass 2, klass 3 och klass 4 sin avslutning.Klockan 10.30 – 11.30 har klass 5, klass 6, klass 7, klass 8 och klass 9 sin avslutning.

Familj och vänner kan inte delta under julavslutningen.

Morgonfritids är öppet för de barn som anmält det. Efter avslutningen öppnar fritids igen, återigen för de barn som är anmälda.

Vårterminen börjar igen måndagen 11 januari kl.10.00. Morgonfritids öppnar 06.30 för de barn som är anmälda.

Vi vill påminna om att det är halv studiedag torsdagen 17/12, alltså dagen före julavslutningen. Eleverna går som vanligt på förmiddagen och äter lunch innan de går hem, eller till Fritids som öppnar 12.15.

Bästa hälsningar,

Personalen på Martinaskolan