Historik

Skolan startade sin första klass 1990 i förorten Bergsjön, Göteborg. Skolans dåvarande rektor hade under flera år utarbetat ett koncept för hur en självförvaltande skola skulle kunna bli en realitet i det allmänna skolväsendet.

1989 lämnade man in en motion till Kommunstyrelsen, vilken sedan bejakade projektet till 100%!
Således kunde den första klassen börja 1990 i en såväl lärar- som föräldraledd skola.
Med stort engagemang från såväl lärare som föräldrar utvecklades skolan till en fri plats för varma mänskliga möten med kunskapsiver som motto. Såväl barn som vuxna lärde och växte.
I augusti 1995 flyttade Martinaskolan in på den gamla radarskolan i Kvibergsområdet, Kortedala.
Så småningom fick skolan nio klasser, förskola och fritids.

1997 överlät föräldrarna ledningsansvaret till lärarna som då bildade ett personalkooperativ.
Det senast tillskottet är förskolan Lill-Martina som ligger ett stenkast från skolan. Lill-Martina kommer dock tyvärr att stängas den 8/7 -22 och det går således ej längre att ställa sitt barn i kö.