Föräldrastäd

Martinaskolan VT-2024

Att vara vårdnadshavare i en Waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola.

Som vårdnadshavare har man möjlighet att engagera sig på olika sätt, bland annat vara delaktig i höst- och vårfixardagar, vara med på utflykter och klassresor, göra klassrumsbesök, vara klassförälder och engagera sig i föräldraföreningen.

Den direkta delaktigheten i elevernas dagliga miljö på Martinaskolan är städning av klassrum samt fritids lokal. Detta sker ungefär en gång per termin enligt ett schema som skickas ut. Har man fler barn än ett på skolan, så städar man för det yngsta barnet. Detta är en frivillig insats som uppskattas, det aktiva föräldraskapet i skolan ger trygghet och insyn samt ett gott samarbete mellan elever, lärare, personal och vårdnadshavare.