Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Martinaskolan har som syfte att underlätta kommunikation och samarbete mellan lärare och vårdnadshavare till barn på skolan och även mellan vårdnadshavare emellan. Föreningen koordineras av Job van Eldijk, Malin Rosenqvist, Katharina Björklund och Laura Harjunen.

Föreningen har en Facebook-grupp https://www.facebook.com/groups/martinaforaldrar/ där alla vårdnadshavare är välkomna att komma med frågor, förslag på aktiviteter, information eller diskussionspunkter angående saker som händer på skolan.

Man kan komma i kontakt med föreningens koordinationsgrupp genom att skriva på Facebook-gruppen eller att skriva till ff@martinaskolan.se.