Ansökan

En Waldorfskola i Göteborg

Ansökan

Var vänliga och fyll i ansökan så noggrant ni kan. Tack.

Barnets namn (Förnamn och efternamn):

Personnummer (12 siffror):

Adress:

Postadress:

Vårdnadshavare 1:

Namn (Förnamn och efternamn):

Personnummer (12 siffror):

Adress:

Postadress:

Telefon hem:

Telefon arbete:

Telefon mobil:

E-post:

Vårdnadshavare 2:

Namn (Förnamn och efternamn):

Personnummer (12 siffror):

Adress:

Postadress:

Telefon hem:

Telefon arbete:

Telefon mobil:

E-post:

Ansökan gäller:


Fylls i om ni valt Lill-Martina/förskoleklass.

Har barnet gått i förskola?

Under vilken tid?

Har barnet gått i förskoleklass?

Under vilken tid?

Förskolans/Förskoleklassens namn:

Önskas plats på Martinaskolans fritidshem?


Fylls i om ni valt grundskola.

Vad heter skolan Ni byter ifrån:

Förra klasslärarens namn:

Telefon nr till skolan:

Övrigt/tillägg:

Tillhör SDN:

Önskas hemspråkundervisning?
Om ja, vilket språk:

Särskilda noteringar eller övrigt, t.ex. om barnet lider av någon sjukdom, är allergiskt eller i behov av särskild diet så som vegetarisk kost.