Ansökan

En Waldorfskola i Göteborg

Ansökan

  Var vänliga och fyll i ansökan så noggrant ni kan. Tack.

  Barnets namn (Förnamn och efternamn):

  Personnummer (12 siffror):

  Adress:

  Postadress:

  Vårdnadshavare 1:

  Namn (Förnamn och efternamn):

  Personnummer (12 siffror):

  Adress:

  Postadress:

  Telefon hem:

  Telefon arbete:

  Telefon mobil:

  E-post:

  Vårdnadshavare 2:

  Namn (Förnamn och efternamn):

  Personnummer (12 siffror):

  Adress:

  Postadress:

  Telefon hem:

  Telefon arbete:

  Telefon mobil:

  E-post:

  Ansökan gäller:


  Fylls i om ni valt Lill-Martina/förskoleklass.

  Har barnet gått i förskola?

  Under vilken tid?

  Har barnet gått i förskoleklass?

  Under vilken tid?

  Förskolans/Förskoleklassens namn:

  Önskas plats på Martinaskolans fritidshem?


  Fylls i om ni valt grundskola.

  Vad heter skolan Ni byter ifrån:

  Förra klasslärarens namn:

  Telefon nr till skolan:

  Övrigt/tillägg:

  Tillhör SDN:

  Önskas hemspråkundervisning?
  Om ja, vilket språk:

  Särskilda noteringar eller övrigt, t.ex. om barnet lider av någon sjukdom, är allergiskt eller i behov av särskild diet så som vegetarisk kost.