Simlyftet

Martinaskolan erbjuder simlyftet för klass 2 och Förskoleklassen under våren 2018. Detta för att ge alla elever en god sim- och vattenvana.

Vill du jobba här?

Här är en länk till arbetsförmedlingen med lediga jobb på Martinaskolan

Arbetsformedlingen.se

Du kan också skicka en spontanansökan till martina@martinaskolan.se.

Mikaelifest 28 september

Sjukanmälan:

All elevfrånvaro måste anmälas i Infomentor innan kl 8.00, https://infomentor.se/

SKOLHÄLSOINFO HT 2018

Förskoleklass;
Journaler kommer att rekvireras från BVC till skolhälsovården.
Det är därför viktigt för skolhälsan att få in uppgifter på vilken BVC barnet har gått på!

Hälsouppgiftblanketter skickas hem till föräldrar,
de återlämnas till lärare eller i postlådan utanför rektorsexpeditionen ifyllda
– i eller utan kuvert – för överlämnande till skolhälsovården.

Ett hälsobesök till skolsköterska och ett besök till skolläkare (förälder med barn)
kan bokas in för de barn som har behov av detta i FK.

I annat fall så erbjudes besök i åk 1.
Vi kontrollerar längd, vikt, BMI, syn, rygg, genomför hälsosamtal samt går igenom rekommenderade grundvaccinationer.

Syntest kommer att ske under FK läsåret.

Förskoleläraren genomför rit- och klippuppgifter individuellt med barnen och besvarar frågor i ett formulär. Föräldrar och lärare går igenom formulär tillsammans.
Förälders medgivande med påskrift behövs för överlämnande till skolhälsovården.

Åk 1:
Skolläkar samt skolsköterskebesök med elev samt vårdnadshavare bokas in.

Vi börjar med dessa skolläkarbesök 28 augusti och 4 september – boka via sms eller e post!

Vårdnadshavare kommer tillsammans med sitt barn.?

Eventuellt kontrolleras tillväxt före detta tillfälle.
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund erbjudes och ges vid samma tillfälle
som skolläkarundersökningen eller möjligen vid annat tillfälle på en ”vaccinationsdag”.

Rekvisitioner skickas med hem till vårdnashavare för tillstånd.
Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.

Audionom genomför hörseltest under ÅK 1 läsåret.
Detta året kommer det att ske 16 oktober.

Åk 2;
Kort hälsoundersökning, tillväxt, vb syn och rygg.
Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare
– se ovan åk 1.
Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.
Kontrollelever.

Åk 3;
Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare
– se ovan åk 1.
Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.
Kontrollelever.

Åk 4;
Individuellt hälsosamtal med elev.
Hälsouppgift ifylles av elev samt vårdnadshavare, vikt, längd, BMI, rygg, syn – kontroll av vaccinationsstatus.
Erbjudande om mässling påssjuka och röda hund vaccination för de som ej tagit vaccinationen tidigare
– se ovan åk 1.
Hörseltest erbjudes om ej genomförd i åk 1.

Åk 5;
Kontrollelever.

Åk 6;
Hälsosamtal/undersökning.
Erbjudande om HPV vaccination för flickor, vaccinationen ska ges med minst 6 månaders mellanrum.
Rekvisitioner skickas med hem till vårdnashavare för tillstånd.
Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.
Vaccinationstider kommer att lämnas så snart skolläkare gjort vaccinations ordination/plan för eleverna.

Åk 7;
Kontrollelever.

Åk 8;
Kan ske under HT 18 eller VT 19
Hälsosamtal, hälsodeklaration ifylles av elev samt vårdnadshavare.
Hälsoundersökning inkl färgseende.
Vaccinationserbjudande av difteri, stelkramp, kikhosta.
Rekvisitioner skickas med hem till vårdnashavare för tillstånd.
Tacksam för återlämnande av dessa med svar och påskrift snarast efter de delats ut.
Vaccinationstider kommer att lämnas så snart skolläkare gjort vaccinations ordination/plan för eleverna.

Åk 9;
Kontrollelever.

Övrigt;
Har familjen pälsdjur?
Tänk på att tvätta händerna efter kontakt, många är allergiska!
Tänk på att allergen kan finnas kvar i kläderna.

Göteborgs Stad ;

Förbjudet med nötter, jordnötter mandel och sesam.
Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergier. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Skolsköterskemottagning;
Skolsköterska kommer i första hand att genomföra basprogram.

Du är välkommen att ringa eller sms a när du vill och lämna meddelande med namn och telefonnummer,
jag ringer åter så snart som möjligt.

Mobilnummer 0706 67 75 58

E posta gärna skolskoterskan@martinaskolan.se

Måndag och/eller tisdag är de dagar som skolsköterska mestadels finns på plats, dagar kan dock bytas ut.

Har Ditt barn behov av egenvård pga exv diabetes, allergier – överkänslighet eller annat –
boka då ett möte med ansvariga pedagoger inklusive rektor där du som förälder kan visa hur exv akutmedicinering hanteras.

Det finns ett dokument som heter Egenvårdplan – Läkemedel som ska fyllas i av förälder i samråd med ansvarig läkare för barnet och lämnas till ansvarig pedagog på skolan.

Dokumentet ska skrivas under av rektor och ansvarig pedagog.

Barnet kan ha medicinen i sin ryggsäck/väska – eller i skåp på skolan – tillsammans med informationen.
Medicin ska tas med vid utflykt.

Denna information bör även finnas i skåp/låda/pärm i klassrum, lärarrum, gymnastiksal, skolsköterskemottagning samt i skolkök och vid utflykter.

All personal inklusive vikarier ska veta vilka barn som har egenvårdsmedicinering samt var medicin förvaras och information runt hantering av denna.
Foto ska finnas på dokumentet.
Egenvårdsdokument förnyas minst en gång per år.
Vårdnadshavare ska kontrollera att mediciner ej är utgångna i tid.

Mvh

Margareta Svenungsson
Skolsköterska
Martinaskolan

 

 

 

 

Köplats

Vi har fortfarande några lediga platser i blivande 4:an och 6:an samt ett fåtal i övriga klasser till hösten 2018.

Vid frågor- hör gärna av dig!

Väl mött!

 Skolkanslist Elisabeth Nilsson

Kalendarium

 

HT 2018

Augusti

20 Skolstart kl 10.00

31 Friluftsdag faddertema

September

3 Simskola v 36-46 åk 4,5,6

4 Skolläkare

7 Skolval

17-18 Fotografering

18 Skolläkare

24 Flourlackning

24 Segling åk 8

25 Segling åk 6

26 Segling åk 7

28 Mikaeli månadsfest

Oktober

6 Höstfixardag

11 Gemensamt  föräldramöte kl 18:00

16 Audiometri åk 1 samt elever åk 2 och uppåt som av någon anledning ej deltagit.

17 eller 18 Läkarmottagning

24 FN-dagen + Likabehandling

29-2/11 Novemberlov

November

5 Nationella prov sv/sva eng/ma åk 6 och 9 v 45-50

8  St Martinspel/Martinadagen

9 Studiedag

30 Adventspiral

 

December

13 Lucia 4:an

21 Julspel/Julavslutning

22/12-7/1 Jullov

 

VT 2019

Januari

8 Skolan börjar som vanligt på tisdag 8 januari 8:30

21 Skridskodag

Februari

5 Nationella prov sv/sva åk 6

7 Nationella prov sv/sva åk 6

7 Föräldramöte

11-15 Sportlov

25 Månadsfest

Mars

5 Studiedag

11 Nationella prov NO åk 9,  ma + sv/sva åk 3, sv/sva åk 9 från v 11

12 Nationella prov sv/sva åk 9

April

3 Nationella prov NO åk 9

8 Nationella prov eng åk 6

9 Nationella prov eng åk 9

10 Nationella prov eng åk 6

11 Nationella prov eng åk 9

12 Månadsfest

15-22 Påsklov

30 Valborgsmässoafto, ingen skoldag

Maj

1 Klämdag, ingen skola

6 Nationella prov ma åk 6

7 Nationella prov so åk 9

8 Nationella prov ma åk 6

9 Nationella prov so åk 9

14 Studiedag

15 Nationella prov ma åk 9

17 Nationella prov ma åk 9

27-29 Skolresa klass 9

31 Klämdag, ingen skola

Juni

6 Nationaldag, ingen skola

7 klämdag, skolan stängd

12 Skolavslutning

 

 

 

Ansökan

Är du intresserad av en plats hos oss?

Vi har fortfarande några lediga platser till första klass läsår 17/18.

Vänligen fyll i en ansökan.

Hjärtligt välkommen!

Ansök här!